Welkom by

Die Volle Waarheid

Hier is heelwat materiaal beskikbaar om gratis af te laai. 
Kies uit die volgende:

MP4 [Video]
MP3 [Audio]
Studie Materiaal [PDF]

Meer oor DVW

Ons lewe in ‘n tyd waar dit baie moeilik is om te onderskei wat waarheid is. Ons weet ook dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. In 2Timótheüs 3 word die toestand van die mens in hierdie tyd beskryf. Hulle sal leer en nooit tot ‘n kennis van die waarheid kom nie. Daar is hoop! Die Here nooi ons in Jeremia 6:16: “Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel….
Hier by Die Volle Waarheid poog ons dus om u te help om terug te keer na u Bybel en te soek na die waarhede wat God vir ons in Sy Woord opgeteken het, sodat ons kan sin maak uit dit wat om ons gebeur. Ons poog ook om saam met u gereed te maak vir die naderende koms van ons Here Jesus Christus wanneer ons rus sal vind vir ons vermoeide siele. Jesus is immers “die Weg en die Waarheid en die Lewe” deur wie ons by die Vader kan kom. [Johannes 14:6]

Opsies Beskikbaar op hierdie bladsye

Laai af in MP4, MP3 en PDF

Die Volle Waarheid

Nuutste Video

“Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!” Psalm 103:2. Wurms in die mielies! Wat nou? Die diesel is klaar en ons sny lusern. Wat nou? Kyk na hierdie aangrypende getuienis waar God intree wanneer ‘n mens se planne opraak.

Kontak Ons

4 + 4 =

Inspirasie uit die WOORD

Weeklikse inspirasie uit die Woord en die natuur

Rekenaar weergawe [16:9]

Selfoon Weergawe [9:16]

Vierkantige Weergawe [1:1]