DVD's en Reekse Beskikbaar

"The Preparation"

Nege (9) lesings op Vier(4) DVD's @ R100 vir die stel

01 - Is It Now Time?
02 - Israel's Preparation
03 - Jesus' Preparation
04 - The Disciples' Preparation
05 - Ladoicea's Preparation
06 - The Temptations
07 - The Potter And The Clay
08 - Our Preparation - Part I
09 - Our Preparation - Part II
Bestel DVD's - thepreparation@gmail.com

"God Se Laaste Waarskuwing"

Tien (10) lesings op twee (2) DVD's @ R30

01 - God Openbaar Die Toekoms
02 - Waak !!!
03 - Die Laaste Hoop
04 - Die Antichris
05 - Die Verandering
06 - Kom Uit Haar uit!
07 - Die Nuwe Wêreld Orde - Deel I
08 - Die Nuwe Wêreld Orde - Deel II
09 - 'n Stryd Vir Die Brein
10 - Verleiding Van Ongeregtigheid
Bestel DVD's - thepreparation@gmail.com

"God's Last Warning"

Tien(10) lesings op twee(2) DVD's @ R30

01 - God Reveals The future
02 - Watch
03 - The Last Hope
04 - The Antichrist
05 - The Change
06 - Come Out Of Her
07 - The New World Order - Part I
08 - The New World Order - Part II
09 - A Battle For The Mind
10 - Deception Of Unrighteousness
Bestel DVD's - thepreparation@gmail.com

"Die oordeelsdag"

Nege (9) lesings op drie (3) DVD's @ R40

01 - Hoekom Is Daar Soveel Chaos Vandag?
02 - Hoe Naby Is Die Rots?
03 - Die Antichris
04 - Die Valse Drie Eenheid
05 - Openbaring Se Oordeel
06 - Die Seël Van God
07 - Een Wêreld Godsdiens
08 - Jy Sal Sekerlik Nie Sterwe Nie
09 - Hoop Vir Die Weskus
Bestel DVD's - thepreparation@gmail.com

"Wanted Dead Or Alive"

Agt (8) lesings op twee (2) DVD's @ R30

01 - Dead Or Alive
02 - The End Of All Things Is At Hand
03 - For The Saving Of Your Household
04 - A False Prop
05 - The Onions And Leeks Of Egypt
06 - God's Army
07 - The Devil's Army
08 - Face To Face
Bestel DVD's - thepreparation@gmail.com

"Openbaring Onthul Die Toekoms"

Een en Twintig (21) lesings op vyf (5) DVD's @ R70

01 - Openbaring Se Skerp Tweesnydende Swaard
02 - 605 vC - Ewigheid
03 - Openbaring Se Oorryp Oes
04 - Tekens Van Die tye
05 - Openbaring Gee Hoop
06 - Openbaring Se Antwoord Vir Lyding
07 - Openbaring Se Antwoord Vir Geweld
08 - Openbaring Se Antwoord Vir Stres - Deel I
09 - Openbaring Se Antwoord Vir Stres - Deel II
10 - Openbaring Onthul Die Antichris
11 - Openbaring En Die Merk Van Die Dier
12 - Openbaring Se Oordeel - Deel I
13 - Openbaring Se Oordeel - Deel II
14 - Openbaring Se Doderyk En Poel Van Vuur
15 - Openbaring Se 1000 Jaar Van Vrede
16 - Openbaring Se Gesondheids Planne
17 - Openbaring Se 144 000
18 - Openbaring Se Vrou In Rooi
19 - Openbaring Se Vrou In Wit
20 - Profete in Die Laaste Dae
21 - Ken Jy Hom?
Bestel DVD's - thepreparation@gmail.com

"Revelation Reveals The Future"

Een en Twintig (21) lesings op vyf (5) DVD's @ R70

01 - Revelation's Sharp Two-Edged Sword
02 - 605 bC - Eternity
03 - Revelation's Harvest
04 - The Midnight Cry
05 - Revelation Promises Hope
06 - Revelation's Answer For Suffering
07 - Revelation's Answer For Rising Crime
08 - Revelation's Answer For Stress - Part I
09 - Revelation's Answer For Stress - Part II
10 - Revelation Reveals The Antichrist
11 - Revelation And The Mark Of The Beast
12 - Revelation's Judgement - Part I
13 - Revelation's Judgement - Part II
14 - The Keys To Death And Hell
15 - Revelation's 1000 Years Of Peace
16 - Revelation's Health Plan
17 - Revelation's 144 000
18 - Revelation's Harlot
19 - Revelation's Remnant
20 - Prophets In The End Time
21 - Do You Know Him?
Bestel DVD's - thepreparation@gmail.com

Die Volle Waarheid © 2015